Jiří Bidlo

zástupce ředitelky

- člen ZZSV od roku 2006

- profesionální záchranář

- technické zabezpečení provozu ZZSV